T4. Th8 5th, 2020

Kết quả lượt đi vòng 1/8 Champions League