T5. Th8 6th, 2020

Gareth Bale Dự định chuyển đến Mỹ chơi bóng