T7. Th9 19th, 2020

Erling Haaland có thể chuyển đến Chelsea