T5. Th8 6th, 2020

80% Cổ động viên phản đối Heerenveen mua đứt Văn Hậu